alpinism.jpg

julbo

for alpinism

-

סדרת האלפיניזם של ג'ולבו: משקפיים עם אטימה מוחלטת ושמירה מצויינת על העיניים בנוסף לעיצובים מיוחדים 

*שעות עבודה: 9:30 - 16:30 

יום ראשון עד חמישי

*כתובת:

רח' התשעים ושלוש 5

31996

חיפה

04-866-9911

050-430-2100

מוצרים

עזרה

מידע