ALTI ARC4

קטגוריה 4 עדשה מינרלית עם ציפוי מראה, נגד בוהק ומסנן אינפרא אדום. מומלץ לסביבות הרים גבוהים עם שמש חזקה.

*שעות עבודה: 9:30 - 16:30 

יום ראשון עד חמישי

*כתובת:

רח' התשעים ושלוש 5

31996

חיפה

04-866-9911

050-430-2100

מוצרים

עזרה

מידע