wave

new wave for new sensation

"ווייב" עוצבה למי שחיי במים, עם כנף פלסטיק להגנה נגד התזה, מסגרת צפה, עדשות  עם קיטוב נגד סינוור ורצועה שמחזיקה אותם במקום לא משנה מה התנאים: המשקפיים הטכניים האלה הלא מתפשרות מציעים הגנה לכל דבר במים!

ספורט מתאים:

 • ספורט ימי

מידות:

 • גודל עדשה: 67

 • גשר: 19

 • אורך מוטות: 130

תכונות:

 • מסגרת צפה

 • כיסוי שלם לאזור העיניים 

 • מוטות/זרועות עם כיפוף

 • טכנולוגית אחיזה 

 • אוורור קדמי

 • אפון אוחז 

 • כנף מגן שניתן להסרה

 • רצועה צפה